A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Pengiktirafan MS ISO 9001:2015

Tahniah kepada Jabatan Mufti Negeri Selangor di atas pengiktirafan sijil MS ISO 9001:2015!


 sijil iso     bcs

Senarai Proses Kerja

Bahagian Fatwa

 • PK(FT)-JMNS-01 Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa
 • PK(FT)-JMNS-02 Penerangan dan Hebahan Fatwa
 • PK(FT)-JMNS-03 Menyelaras Program Kefatwaan, Kajian dan Tahqiq Terjemahan Kitab
 • PK(FT)-JMNS-04 Mengurus Soal Jawab Agama Melalui Surat
 • PK(FT)-JMNS-05 Menguruskan Penerbitan Fatwa dan Garis Panduan Hukum Syarak
 • PK(FT)-JMNS-06 Menyelaras Sesi dan Keperluan Panel Khidmat Nasihat

Bahagian Falak

 • PK(FK)-JMNS-07 Pengurusan Arah Kiblat
 • PK(FK)-JMNS-08 Pengurusan Takwim
 • PK(FK)-JMNS-09 Mesyuarat Jawatankuasa Falak
 • PK(FK)-JMNS-10 Cerapan
 • PK(FK)-JMNS-11 Pameran
 • PK(FK)-JMNS-12 Bengkel/Kursus/Seminar
 • PK(FK)-JMNS-13 Mnegurus Perolehan Aset
 • PK(FK)-JMNS-14 Mengurus Penyelenggaraan Aset
 • PK(FK)-JMNS-15 Fenomena Astronomi
 • PK(FK)-JMNS-16 Lawatan Balai Cerap Selangor

Bahagian Maktabah

 • PK(MH)-JMNS-17 Pengurusan Soal Jawab Agama Melalui Emel
 • PK(MH)-JMNS-18 Percetakan dan Penerbitan
 • PK(MH)-JMNS-19 Pengurusan Perpustakaan
 • PK(MH)-JMNS-20 Penyelenggaraan Aset ICT
 • PK(MH)-JMNS-21 Perolehan Aset ICT
 • PK(MH)-JMNS-22 Perancangan Program ICT
 • PK(MH)-JMNS-23 Pembangunan Sistem 

Bahagian Khidmat Pengurusan

 • PK(KP)-JMNS-24 Pengurusan Kewangan
 • PK(KP)-JMNS-25 Perolehan Aset Alih Kerajaan
 • PK(KP)-JMNS-26 Pemeriksaan dan Penyelenggaraan
 • PK(KP)-JMNS-27 Tatacara Pengurusan Latihan
 • PK(KP)-JMNS-28 Tatacara Pengurusan HRMIS

Unit Integriti

 • PK(I)-JMNS-29 Integriti