A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Bahagian Fatwa

Latar Belakang

Jabatan Mufti Negeri Selangor pada asalnya merupakan salah satu bahagian yang terdapat dalam Jabatan Agama Islam Selangor. Ia dikenali sebagai Bahagian Fatwa. Walau bagaimanapun pada tahun 1996, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah mengeluarkan Surat Pekeliling mengenai pengasingan Bahagian Fatwa daripada Jabatan Agama Islam Selangor. Ketika penubuhan awal Jabatan Mufti Negeri Selangor, hanya terdapat dua bahagian sahaja iaitu Bahagian Pentadbiran/Kewangan dan Bahagian Istinbat iaitu bahagian yang berkaitan dengan hal ehwal Islam. KIni, Bahagian Fatwa disokong dengan tiga (3) unit iaitu Unit Istinbat, Unit Buhuth dan Unit Khidmat Nasihat.


Objektif Bahagian Fatwa

  • Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang isu-isu semasa yang berkaitan dengan hukum syara'.
  • Memberi penyelesaian kepada perbezaan pendapat dalam perkara khilafiah agar dapat diselesaikan dengan cara yang berhemah.
  • Menguruskan mesyuarat, persidangan dan seminar di bawah Bahagian Fatwa secara sistematik dan teratur.
  • Menguruskan dan mengendalikan khidmat penasihatan aqidah kepada individu.

Fungsi Bahagian Fatwa

  • Membuat penyelidikan terhadap isu yang memerlukan kepada keputusan Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (FATWA) Negeri Selangor.
  • Memberi maklumat yang sistematik berkaitan dengan segala masalah yang berhubung dengan fatwa.
  • Mengeluarkan garis panduan bagi mengatasi segala perbezaan pendapat yang timbul dalam perkara khilafiah.
  • Mengurus dan mengendalikan persidangan, multaqa, seminar, bengkel dan segala mesyuarat yang berkaitan.
  • Menyebarkan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Perunding Hukum Syara', (FATWA) untuk panduan umat Islam.
  • Membangunkan aspek-aspek pembinaan methodologi Istinbat dan Fatwa.