A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Bahagian Fatwa

Fungsi Bahagian Fatwa

  • Membuat penyelidikan terhadap isu yang memerlukan kepada keputusan Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (FATWA) Negeri Selangor.
  • Memberi maklumat yang sistematik berkaitan dengan segala masalah yang berhubung dengan fatwa.
  • Mengeluarkan garis panduan bagi mengatasi segala perbezaan pendapat yang timbul dalam perkara khilafiah.
  • Mengurus dan mengendalikan persidangan, multaqa, seminar, bengkel dan segala mesyuarat yang berkaitan.
  • Menyebarkan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Perunding Hukum Syara', (FATWA) untuk panduan umat Islam.
  • Membangunkan aspek-aspek pembinaan methodologi Istinbat dan Fatwa.