A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Piagam Pelanggan

1 Menjawab kemusykilan agama melalui surat dalam tempoh dua puluh (20) hari bekerja bagi isu yang perlukan kajian (PK) dan dalam tempoh tiga puluh lima (35) hari bekerja bagi isu yang memerlukan kajian lanjutan (PKL).  
2 Mengeluarkan surat panggilan sesi penasihatan (sekurang-kurangnya satu sesi/bulan) dalam tempoh lima (5) hari bekerja sebelum sesi dijalankan.  
3 Program Jom Teropong Angkasa dilaksanakan dua (2) kali setahun.  
4 Melaksanakan proses penentuan dan pengesahan arah kiblat di lokasi tidak lebih dua belas (12) hari bekerja selepas permohonan diterima.  
5 Melaksanakan pengesahan azimut kiblat dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.  
6 Mengeluarkan data takwim waktu solat pada bulan Oktober setiap tahun.  
7 Maklumbalas surat makluman lawatan perlu dilakukan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.  
8 Melaksanakan kursus falak sebanyak tiga (3) kali setahun.   
9

Memberi Akuan Terima Kepada Pelanggan Melalui Sistem Taudhih Al-Ahkam Berkenaan Soalan Yang Diterima Dalam Tempoh tujuh (7) Hari Bekerja

 
10 Memastikan baucer bayaran disediakan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja dari tarikh invois diterima oleh Unit Kewangan.  
Menyelesaikan aduan awam dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.  

 

 arrow Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Mufti Negeri Selangor