A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Piagam Pelanggan

1 Menjawab kemusykilan agama melalui surat dalam tempoh dua puluh (20) hari bekerja bagi isu yang perlukan kajian (PK) dan tiga puluh lima (35) hari bekerja bagi yang perlukan kajian lanjutan (PKL).  
2 Mengeluarkan surat panggilan sesi penasihatan (sekurang-kurangnya satu sesi/bulan) dalam tempoh lima (5) hari bekerja sebelum sesi dijalankan.  
3 Program Jom Teropong Angkasa dilaksanakan lima (5) kali setahun.  
4 Melaksanakan proses penentuan dan pengesahan arah kiblat di lokasi tidak lebih dua belas (12) hari bekerja selepas permohonan diterima.  
5 Melaksanakan pengesahan azimut kiblat tujuh (7) hari bekerja.  
6 Data Takwim dikeluarkan pada bulan Oktober setiap tahun.  
7 Maklumbalas surat makluman lawatan perlu dibalas dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.  
8 Maklumbalas soaljawab agama kpeada pelanggan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.  
9 Memastikan baucer bayaran disediakan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh invois diterima oleh Unit Kewangan.  
10 Menyelesaikan aduan awam dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.  

 arrow Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Mufti Negeri Selangor