A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Bahagian Khidmat Pengurusan

 Fungsi Utama Bahagian Khidmat Pengurusan

  • Mengurus dan mentadbir segala perkara yang berkaitan dengan urusan pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan jabatan.
  • Pengurusan pentadbiran seperti pengurusan stor dan fail/rekod, keselamatan pejabat, penyelenggaraan ruang kerja dan kenderaan jabatan.
  • Pengurusan kewangan yang meliputi bayaran, gaji, peruntukan tahunan jabatan dan pengurusan hasil jabatan.
  • Pengurusan sumber manusia dan lain-lain hal perkhidmatan
  • Pengurusan khidmat pelanggan