A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Bahagian Khidmat Pengurusan

Latar Belakang

Pada awal tahun 1999, urusan pentadbiran dan kewangan telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Jabatan Mufti Selangor. Bahagian Khidmat Pengurusan bertanggungjawab dalam menguruskan hal ehwal pentadbiran, kewangan dan perkhidmatan kakitangan Jabatan Mufti Negeri Selangor.

Objektif Bahagian Khidmat Pengurusan

  • Merancang, mengawal, mengurus dan melaksanakan hal ehwal pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan jabatan dengan cekap, cepat dan teratur.

Fungsi Utama Bahagian Khidmat Pengurusan

  • Mengurus dan mentadbir segala perkara yang berkaitan dengan urusan pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan jabatan.
  • Pengurusan pentadbiran seperti pengurusan stor dan fail/rekod, keselamatan pejabat, penyelenggaraan ruang kerja dan kenderaan jabatan.
  • Pengurusan kewangan yang meliputi bayaran, gaji, peruntukan tahunan jabatan dan pengurusan hasil jabatan.
  • Pengurusan sumber manusia dan lain-lain hal perkhidmatan
  • Pengurusan khidmat pelanggan