A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

AJK Fatwa

 Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Sesi 2018-2020

Pengerusi 

YAD S.S. Dato' Setia Haji Mohd. Tamyes bin Abd Wahid

tamyes

Timbalan Mufti 

YBhg. S.S. Dato' Dr. Haji Anhar bin Haji Opir

anhar

Penasihat Undang-Undang Negeri

 

 

Yang Berhormat Dato' Salim bin Soib@Hamid

 

 

  
 

Dua (2) orang anggota Majlis yang dinamakan oleh Majlis

YBhg. Dato’ Haji Mokhtar bin Haji Shafii

mokhtar

YBhg. Prof. Dato' Dr. Mujaini bin Tarimin

mujaini

 Seorang pegawai dari JAIS yang mahir dalam hukum syarak

YBhg. Ustazah Nor Azimah binti Azmi

DSC 0049

Tidak kurang daripada dua(2) orang dan tidak lebih daripada tujuh (7) orang yang layak dan sesuai

YBhg. Prof. Dato’ Dr. Haji Ab. Halim bin Tamuri

halim

 YBhg. Prof Madya Dr. Khadijah binti Mohd Khambali @ Hambali

khadijah

YBhg. Dato' Haji Abdul Majid bin Omar

majid

YBhg. Dato’ Haji Abdul Aziz bin Andik Achok

abdaziz

 

 

Kosong

 

 

 

YBhg. Tuan Haji Md. Sahari bin Abdullah

sahari

YBhg. Tuan Haji Mat Jais bin Kamos

matjais

 Seorang pegawai daripada Jabatan Mufti yang dilantik oleh Majlis sebagai Setiausaha

 YBhg. Ustaz Mohamad Shukry Bin Sulaiman

Mohamad Shukry Bin Sulaiman