• English (UK)

|Bahasa lain

A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Keputusan Sebutharga

 

 

MUFTI.SEL/BKP/01/ICT/21

SEBUTHARGA PEROLEHAN PERKHIDMATAN SEWAAN KOMPUTER PERIBADI DAN PENCETAK SECARA KONTRAK DENGAN KHIDMAT SOKONGAN DAN JAMINAN SELAMA TIGA (3) TAHUN BERMULA TAHUN 2021-2024 DI JABATAN MUFTI NEGERI SELANGOR

Jawatankuasa Sebutharga Lembaga Perolehan Jabatan Mufti Negeri Selangor bersetuju untuk menawarkan perolehan di atas kepada Pembekal 14/21 iaitu Haynik Holdings Sdn Bhd (835299-A) dengan harga tawaran sebanyak RM 117, 056.00 (Ringgit Malaysia : Satu Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Puluh Enam). Perkhidmatan ini adalah untuk tempoh kontrak selama tiga puluh enam (36) bulan daripada tarikh kontrak ditandatangani.