A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Pinda Akta Perkahwinan perlu kajian teliti: Mufti

cincinkahwin

Cadangan meminda Akta Perkahwinan supaya golongan bukan Islam menyelesaikan sebarang pertikaian daripada perkahwinan bukan Islam sebelum memeluk Islam perlu dikaji lebih teliti sebelum dilaksanakan.