A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian

BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI ATAS TALIAN BAGI TAHUN 2022

APLIKASI DALAM TALIAN BILANGAN TRANSAKSI (2022)
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS
SEPT
OKT
NOV
DIS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

Sistem Permohonan Arah Kiblat Online

34 100 47 100  59 100  48 100 45 100 148 100 48 100  52 100  52 100  45 100         
JUMLAH  34 100  47 100 59  100  48 100 45 100 148  100  48 100 52 100 52 100  45 100