A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian

BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI ATAS TALIAN BAGI TAHUN 2021

APLIKASI DALAM TALIAN BILANGAN TRANSAKSI (2021)
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS
SEPT
OKT
NOV
DIS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

Sistem Permohonan Arah Kiblat Online

19 100 33 100   59 100  46  100  9 100   4 100   9  100  12  100                
JUMLAH  19 100  33  100 59  100  46  100  100  4 100  9  100  12  100