A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Statistik Perkhidmatan Dalam Talian

BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI ATAS TALIAN BAGI TAHUN 2020

APLIKASI DALAM TALIAN BILANGAN TRANSAKSI (2020)
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS
SEPT
OKT
NOV
DIS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
Sistem Permohonan Arah Kiblat Online 58 100 80 100  35 100  1 100  23 100  34 100                         
JUMLAH  58 100  80  100 35  100  1 100  23  100  34  100                         

 

BILANGAN TRANSAKSI APLIKASI ATAS TALIAN BAGI TAHUN 2019

APLIKASI DALAM TALIAN BILANGAN TRANSAKSI (2019)
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS
SEPT
OKT
NOV
DIS
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %
Sistem Permohonan Arah Kiblat Online 61 100  52  100  42  100  53 100   38 100   44 100   87  100  41 100  62 100  59 100  63 100   43  100
JUMLAH  61 100  52  100  42  100  53 100  38  100   44  100 87  100  41 100   62 100  59  100   63  100  43  100