A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Dasar, Misi & Visi

Visi

  • Beriltizam Menjadi Institusi Mufti Yang Berwibawa Dalam Memartabatkan Syariat Islam

Misi

  • Memacu Kecemerlangan Pengurusan Institusi Mufti

Moto

  • Profesional dan Berhikmah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah

Dasar Kualiti

  • Beriltizam untuk Memberi Perkhidmatan Berkualiti Melalui Pengurusan Fatwa, Falak, Maktabah dan Khidmat Pengurusan bagi Memenuhi Kehendak Pelanggan

Rujukan Dasar Digunapakai Di Jabatan Mufti Negeri Selangor

arrow biru  Fatwa Diwartakan dan Tidak Diwartakan         arrow  Senarai Fatwa Warta | Senarai Fatwa Tidak Warta
  Urusetia : Majlis Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor          

arrow biru  Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003        arrow  Rujukan Enakmen
  Urusetia : Majlis Agama Islam Selangor           

arrow biru  Pelaksanaan Kempen Bebas Plastik Negeri Selangor        arrow  Muat Turun Dasar
  Urusetia : Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan, Pejabat SUK Selangor