• English (UK)

|Bahasa lain

A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Istinbat

Objektif

  • Masyarakat dapat memahami isu-isu semasa yang berkaitan dengan hukum syara'.
  • Perbezaan pendapat dalam perkara khilafiah dapat diselesaikan dengan cara yang berhemah.
  • Segala perkara yang melibatkan mesyuarat, persidangan dan seminar diuruskan secara sistematik dan teratur.

Fungsi

  • Membuat penyelidikan terhadap isu yang memerlukan kepada keputusan Jawatankuasa Perunding Hukum Syara' (FATWA) Negeri Selangor.
  • Memberi maklumat yang sistematik berkaitan dengan segala masalah yang berhubung dengan fatwa.
  • Mengeluarkan garis panduan bagi mengatasi segala perbezaan pendapat yang timbul dalam perkara khilafiah .
  • Mengurus dan mengendalikan persidangan, multaqa, seminar, bengkel dan segala mesyuarat yang berkaitan.
  • Menyebarkan fatwa-fatwa yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Perunding Hukum Syara', (FATWA) untuk panduan umat Islam.
  • Membangunkan aspek-aspek pembinaan methodologi Istinbat dan Fatwa.