A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Fatwa Sighah Berkaitan Ajaran Syiah Di Negeri Selangor (Pindaan)

Fatwa Sighah Berkaitan Ajaran Syiah Di Negeri Selangor [Sel.PU. 146/2013] yang diwartakan pada 17 Oktober 2013 dipinda dengan:

(a) memotong perkataan "SIGHAH" pada tajuk Fatwa tersebut; dan

(b) memotong perenggan 1 (xxii).

Rujuk Fatwa Sighah Berkaitan Ajaran Syiah Di Negeri Selangor [Sel.PU. 146/2013] : http://www.muftiselangor.gov.my/awam/fatwa/fatwa-terkini/315-fatwa-sighah-berkaitan-ajaran-syiah-di-negeri-selangor

>> Muat Turun Fatwa