A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Fatwa Tentang Fahaman Wahdatul Wujud

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 31 (1) dan seksyen 32 Enakmen Pentadbiran Islam 1989, Mufti bagi Negeri Selangor, selepas berbincang dengan Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’, membuat fatwa seperti yang dinyatakan dalam Jadual.

>> Muat Turun Fatwa