• English (UK)

|Bahasa lain

A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Fatwa Tentang Tarikat Al-Hasaniah

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 31(1) dan seksyen 32 Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989 [En. 2/1989], Mufti bagi Negeri Selangor, selepas berbincang dengan Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’, membuat fatwa seperti yang dinyatakan dalam Jadual.

>> Muat Turun Fatwa