• English (UK)

|Bahasa lain

A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Fatwa Tentang Golongan Anti Hadith

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 31(1) dan seksyen 32, Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989, Mufti bagi Negeri Selangor selepas berbincang dengan Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ membuat fatwa seperti yang dinyatakan dalam Jadual.

>> Muat Turun Fatwa