A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Pandangan Hukum Syarak; Pengambilan Keuntungan Simpanan Tetap Islamik Di Perbadanan Wakaf Selangor Tahun Kewangan Berakhir 31 Disember 2020

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-3/2021 yang bersidang pada 25 Rajab 1442H bersamaan 18 Mei 2021  telah membincangkan dan  mengambil maklum:

 

a) Kertas ini adalah sepertimana keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor yang bersidang pada 6 Ogos 2019 yang meminta pihak Perbadanan Wakaf Selangor mengemukakan laporan perincian perolehan dan perbelanjaan kepada mesyuarat pada setiap (6) enam bulan; dan

 

b) Mesyuarat mengambil maklum Pengambilan Keuntungan Simpanan tetap Islamik Di Perbadanan Wakaf Selangor bermula 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2020 adalah sepertimana yang telah dibentangkan.

 

 

Bertarikh 18 Mei 2021

(MJKFNS. BIL.3/2021)

DATO' SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID

Pengerusi Jawatankuasa Fatwa

Negeri Selangor

 

 

>> Muat Turun Fatwa