A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Pandangan Hukum Syarak Cadangan Pembatalan Fatwa Ajaran Salah Kahar Bin Ahmad

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-4/2020 yang bersidang pada 10 Safar 1442H bersamaan 28 September 2020  bersetuju:

 

Mengekalkan fatwa yang telah diputuskan pada 29 Ogos 1991 selaras dengan keputusan Perbincangan Jawatankuasa Kecil Pemurnian Fatwa (JKPF) Bil.1/2019 (29 Januari 2019).

 

Bertarikh 28 September 2020

(MJKFNS. BIL. 4/2020)

  

DATO' SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID

Pengerusi Jawatankuasa Fatwa

Negeri Selangor

 

>> Muat Turun Fatwa