A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Pandangan Hukum Syarak Orang Islam Turut Merayakan Perayaan Orang Bukan Islam (Tanglung, Tahun Baru Cina, Deepavali, Ponggal, Thaipusam, Wesak Dan Krismas)

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-1/2020 yang bersidang pada 23 Jumadal Akhirah 1441H bersamaan 18 Februari 2020 memutuskan:

 

Menerima cadangan kertas kerja ini dengan syor agar Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang membawa kertas kerja ini ke dalam Mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI) selaras dengan Seksyen 51, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, kerana ia menyentuh kepentingan Nasional.

 

Bertarikh 18 Februari 2020

(MJKFNS. BIL.1/2020)

  

DATO' SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID

Pengerusi Jawatankuasa Fatwa

Negeri Selangor

 

>> Muat Turun Fatwa