A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Pandangan Hukum Syarak Garis Panduan Penggunaan Mesin Basuh Automatik

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-6/2018 yang bersidang pada 4 Disember 2018 bersamaan 26 Rabi’ul Awwal 1440H memutuskan:

 

Garis panduan ini diterima dan disahkan dengan pindaan seperti berikut:

 

(1)  Perkataan ‘Pastikan Bersih’ ditukar kepada ‘Pastikan Suci’.

 

(2)  Ruangan rujukan: Said Ramadan al-Buti, Kitab Ma’al al-Nas, Juz. 2. (Damsyik, Syria: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 2010).

 

(3)  Menggugurkan perkataan: (الخامسة) dan (Isu yang kelima).

 

 

Bertarikh 4 Disember 2018

(MJKFNS. BIL.6/2018)

  

DATO' SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID

Pengerusi Jawatankuasa Fatwa

Negeri Selangor

>> Muat Turun Garis Panduan

>> Muat Turun Fatwa