A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Fatwa Tentang Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam

Pada menjalankan kuasa yang diberikan oleh seksyen 31(1) dan seksyen 32, Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989, Selangor, Mufti bagi Negeri Selangor atas perintah Duli Yang Maha Mulia Sultan dan selepas berbincang dengan Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ membuat fatwa seperti yang dinyatakan dalam Jadual.

 

>> Muat Turun Fatwa

 

*Fatwa Tentang Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam yang telah diwartakan pada 14 September 1995 adalah dibatalkan.

Sila rujuk : https://www.muftiselangor.gov.my/fatwa-personalisation/fatwa-tahunan/pewartaan/2017-terkini/1132-pembatalan-fatwa-tentang-masjid-sultan-salahuddin-abdul-aziz-shah-shah-alam