A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Pengenalan - Piagam Pelanggan

Article Index

 

pic ban001
 
Piagam Pelanggan
  • Memberi respon kepada isu-isu yang diterima dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.
  • Mengeluarkan surat panggilan sesi penasihatan (runding cara) (sekurang-kurangnya 1 sesi/bulan) dalam tempoh 5 hari bekerja sebelum sesi dijalankan.
  • Melaksanakan cerapan hilal rasmi dan bulanan pada setiap 29 atau 30 hijri.
  • Melaksanakan proses penentuan dan pengesahan arah kiblat di lokasi tidak lebih 12 hari bekerja selepas permohonan diterima.
  • Menjawab pertanyaan atau aduan pelanggan mengenai isu-isu semasa yang berkaitan dengan hukum syara’ ddalam masa 15 hari bekerja.
  • Memastikan baucer bayaran disediakan dalam tempoh tujuh (7) hari mulai invois diterima.
  • Menyelesaikan aduan pelanggan dalam tempoh dua (2) minggu