A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Pengenalan - Fungsi

Article Index

 
pic ban001
 
Fungsi
 • Membantu dan menasihati D.Y.M.M. Sultan dan Kerajaan Negeri dalam perkara yang berkaitan hal ehwal hukum syarak.
 • Mengkaji dan mengeluarkan fatwa terhadap isu yang memerlukan penjelasan hukum syarak.
 • Menentukan dan mengesahkan arah kiblat, cerapan hilal, takwim jadual waktu solat dan menjalankan penyelidikan dan pendidikan falak.
 • Memberi khidmat nasihat dan perkhidmatan dalam hal-hal berkaitan Aqidah, Syari’ah dan Akhlak Islamiyyah.
 • Mengurus dan mentadbir semua perkara yang berkaitan dengan pentadbiran, perkhidmatan, kewangan, pembangunan modal insan dan teknologi maklumat.
 • Menjalankan penyelidikan dalam pembangunan fatwa
 • Pewartaan fatwa
 • Menjelaskan dan menjalankan pendidikan fatwa kepada masyarakat dengan berhikmah.
 • Menjalankan kajian dan penyelidikan berkaitan pembangunan ilmu falak.
 • Menjalankan khidmat nasihat Hukum Syara’ dan Aqidah.
  Membangun, mengurus dan memajukan sumber maklumat dan hal ehwal hukum syara’.
 • Mengurus dan membangun sumber manusia.