A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Kenyataan Mufti Selangor Berkenaan Peristiwa Istiwa' A'dzam

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Mufti Selangor, peristiwa Istiwa' A'dzam berlaku pada 28 Mei 2022 (Sabtu) jam 5:18 petang sebagaimana kenyataan di atas. 

Sekiranya terdapat mana-mana pihak yang mengeluarkan kenyataan selain daripada di atas, ia adalah tidak tepat.

Oleh yang demikian, sebarang dakwaan yang mengatakan bahawa Mufti Selangor menyebut peristiwa Istiwa' A'dzam berlaku pada hari esok (Isnin 30 Mei 2022) adalah tidak benar sama sekali dan bercanggah dengan kenyataan yang dikeluarkan di atas.