A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Top Management

 

 

Sahibus Samahah Dato' Dr. Haji Anhar bin Haji Opir

Dato' Seri Utama Diraja Mufti Selangor
(Gred Utama C)

 

>Muat turun gambar

 

Sahibus Samahah Prof. Madya Dr. Miszairi Bin Sitiris

Timbalan Mufti Selangor
(Pegawai Hal Ehwal Islam S54)

 

>Muat turun gambar

 

 

Mohamad Shukry Sulaiman

 

Tuan Mohamad Shukry bin Sulaiman

Ketua Bahagian Fatwa
(Pegawai Hal Ehwal Islam S48)

Hardi Sadali
 

Tuan Haji Hardi bin Mohamad Sadali

Ketua Bahagian Falak
(Pegawai Hal Ehwal Islam S44)

 

Jamilah Jamil

 

Puan Jamilah binti Muhammad Jamil

Ketua Bahagian Maktabah
(Pegawai Hal Ehwal Islam S44)

 Hailis Suzana

 

Puan Hailis Suzana binti Abdul Halim

Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan
(Penolong Pegawai Tadbir Kanan N32)