A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Online Service Statistic

STATISTIC OF ONLINE SERVICES 2021

ONLINE APPLICATION NUMBER OF TRANSACTION (2021)
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG
SEP
OCT
NOV
DEC
NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. % NO. %
Qiblah Direction Application Online System 19 100 33 100  59  100  46  100   9 100  100   100  12  100  30  100  80  100  21 100   45  100
TOTAL  19 100  33  100 59  100  46 100   100 4  100  100  12  100  30  100  80  100  21  100  45  100