A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Fatwa Committee Members

AHLI JAWATANKUASA FATWA NEGERI SELANGOR SESI 2021 - 2023

SEKSYEN 46 : ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM NEGERI SELANGOR

Pengerusi 

 Y.A.D. Dato' Dr. Haji Anhar bin Haji Opir

Timbalan Mufti 

 YBhg. Prof. Madya Dr. Haji Miszairi Bin Haji Sitiris

Penasihat Undang-Undang Negeri

 

 

YBhg. Dato' Salim Bin Soib@Hamid

 

 

 

Dua (2) orang anggota Majlis yang dinamakan oleh Majlis

YBhg. Prof. Dato' Dr. Mujaini bin Tarimin

Pensyarah, Univeristi Selangor (UNISEL)
Ahli Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)

YBhg. Prof Madya Dr. Khadijah binti Mohd Khambali @ Hambali

Pensyarah, Universiti Malaya
Ahli Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)

 Seorang pegawai dari JAIS yang mahir dalam hukum syarak

YBhg. S.S. Dato’ Haji Mohd Shahzihan Bin Ahmad

Pengarah
Jabatan Agama Islam Selangor

Tidak kurang daripada dua(2) orang dan tidak lebih daripada tujuh (7) orang yang layak dan sesuai

YBhg. Prof. Dato’ Dr. Haji Ab. Halim bin Tamuri

Pensyarah
Universiti Kebangsaan Malaysia

YBhg. Dato’ Haji Mokhtar bin Haji Shafii

Pensyarah
Universiti Malaya

YBhg. Dato' Haji Abdul Majid bin Omar

Mantan Timbalan Mufti Selangor

YBhg. Dr. Muhammad Ayman Al-Akiti

Pensyarah
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

YBhg. Datuk Dr. Haji Mohd Mohadis Bin Yasin

Mantan Mufti Negeri Melaka

 YBhg. Tuan Haji Md. Sahari bin Abdullah

Mantan Ketua Penolong Pengarah
Jabatan Agama Islam Selangor

YBhg. Tuan Haji Mat Jais bin Kamos

Mantan Ketua Penolong Mufti
Jabatan Mufti Negeri Selangor

Setiausaha

 YBhg. Ustaz Mohamad Shukry Bin Sulaiman

Ketua Penolong Mufti
Jabatan Mufti Negeri Selangor