A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Pandangan Hukum Syarak Perkahwinan Pasangan Yang Berjauhan Dari Wali Melebihi Dua Marhalah Mengikut Mazhab Al-Syafie

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-6/2019 yang bersidang pada 6 Rabi’ul Akhir 1441H / 3 Disember 2019 memutuskan:

 

Perkahwinan yang dilakukan oleh jurunikah yang diiktiraf oleh pihak berkuasa bagi pasangan yang berjauhan dari wali lebih dari dua marhalah adalah sah menurut mazhab al-Syafie.

 

Bertarikh 3 Disember 2019

(MJKFNS. BIL.6/2019)

  

DATO' SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID

Pengerusi Jawatankuasa Fatwa

Negeri Selangor

>> Muat Turun Fatwa