A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Pandangan Hukum Syarak Penerbitan Khutbah Multimedia Jabatan Agama Islam Selangor Berdasarkan Garis Panduan Yang Disediakan

Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-3/2019 yang bersidang pada 28 Syawwal 1440H bersamaan 2 Julai 2019 memutuskan:

 

Harus khutbah multimedia dengan syarat:

(a) Tidak meletakkan gambar;

(b) Tidak meletakkan paparan video; dan

(c) Tiada sebarang kesalahan teks.

 

Bertarikh 2 Julai 2019

(MJKFNS. BIL.3/2019)

 

DATO' SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID

Pengerusi Jawatankuasa Fatwa

Negeri Selangor

>> Muat Turun Fatwa