A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Pandangan Hukum Syarak Perkembangan Peratusan Patuh Syariah Untuk Tahun 2017 – (PNB)

 Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali Ke-1/2018 yang bersidang pada 13 Mac 2018 bersamaan 25 Jumada al-Akhirah 1439H memutuskan bahawa:

 

Mengambil maklum status peratusan patuh syariah bagi tahun 2017 oleh PNB dan memohon supaya laporan dikemukakan pada setiap 6 bulan sekali.

 

 Bertarikh 13 Mac 2018

(MJKFNS. BIL.1/2018)

  

DATO' SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID

Pengerusi Jawatankuasa Fatwa

Negeri Selangor

>> Muat Turun Fatwa