A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Hukum Perkahwinan Dengan Kitabiah

Setelah meneliti setiap pandangan ahli mesyuarat dan hujah-hujah yang dikemukakan, maka Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Kali ke 3/2011 yang bersidang pada 14 Jun 2011/ 12 Rajab 1432H telah memutuskan seperti berikut;

>> Muat Turun Fatwa