A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Pindaan Terhadap Seksyen 13 Akta Pendaftaran Negara 1957 Berhubung Anak Tak Sah Taraf

Setelah meneliti setiap pandangan ahli Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ (FATWA) Negeri Selangor, maka mesyuarat memutuskan bahawa:

Pemakaian Seksyen 13 Akta Pendaftaran Negara 1957 dikecualikan kepada ibu atau bapa kepada kanak-kanak yang beragama Islam. Ini bertujuan:

i. Menentukan masyarakat Islam di Negeri Selangor tidak melanggar larangan Allah dengan sewenang-wenangnya tanpa ada sekatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang berhubung larangan Allah menasabkan anak tak sah taraf kepada bapa tak sah tarafnya.

ii. Memelihara jiwa dan keturunan agar tidak bercampur dengan perkara-perkara yang haram sama ada berhubung dengan zuriat, aurat, perwalian dan sebagainya.

iii. Memelihara identiti Islam sebagai suatu agama suci dan mulia di Negeri Selangor khususnya dan Malaysia amnya.

 >> Muat Turun Fatwa