A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Had Kifayah Negeri Selangor

Mesyuarat Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’ (FATWA) Negeri Selangor telah memutuskan;

Menerima pakai cadangan Had Kifayah Negeri Selangor yang telah dibentangkan kali pertama di Mesyuarat Kali Ke 4/2001 di Johor Bahru dengan beberapa pindaan yang telah dibuat.

 >> Muat Turun Fatwa