A A
Arial | PT Sans | Century
A- A A+

Langganan RSS

Apa itu RSS

RSS adalah singkatan bagi Really Simple Syndication atau RDF Site Summary (RSS 0.9 dan 1.0) adalah suatu aplikasi XML (Extensible Markup Language) mengikut tahap spesifikasi World Wide Consortium (W3C). Ia merupakan suatu format sindikasi berita dan digunakan sebagai agen untuk mendapatkan berita atau data secara atas talian daripada laman web yang menyokong aplikasi ini.

RSS di Laman Web Rasmi Jabatan Mufti Negeri Selangor

Kemudahan aplikasi RSS ini disediakan khas untuk pengunjung laman web bagi mendapatkan info terkini berkaitan Jabatan Mufti Negeri Selangor dengan lebih pantas dan berkesan.

Peringatan!

Pelayar laman web Chrome tidak mempunyai build-in RSS reader. Anda perlu memasang extension seperti ini untuk memudahkan pembacaan.

Senarai RSS Jabatan Mufti Negeri Selangor

Berita Terkini
Pengumuman
Ruangan Suara Anda