Webmail

Waktu solat
 • Imsak 05:31
 • Subuh 05:41
 • Syuruk 06:56
 • Zohor 13:00
 • Asar 16:19
 • Maghrib 18:59
 • Isyak 20:10

carian1akses

A- A A+
Arial | PT Sans | Century

Bahagian Maktabah

Latar Belakang

Bahagian ini telah diwujudkan pada awal Oktober 2002. Bahagian Maktabah diwujudkan selari dengan keperluan pengurusan sumber maklumat dan teknologi maklumat yang berkembang pesat.

Objektif Bahagian Maktabah
 • Menyediakan prasarana, infrastruktur teknologi maklumat dan perkhidmatan pusat sumber maklumat kepada semua kakitangan di Jabatan Mufti Negeri Selangor.
Fungsi Utama Bahagian Maktabah
 • Memastikan koleksi perpustakaan sentiasa ditingkatkan. Koleksi perpustakaan adalah terdiri daripada kitab-kitab, buku-buku terjemahan, kertas kerja seminar, artikel, majalah, keratan akhbar dan sumber multimedia (video dan CD).
 • Memastikan penyediaan prasarana dan infrastruktur Teknologi Maklumat jabatan dengan lancar.
 • Merancang dan melaksanakan strategi penyebaran maklumat kepada masyarakat umum melalui media elektronik atau laman sesawang dan media sosial jabatan.
 • Merancang dan mengendalikan latihan dan kursus peningkatan kemahiran ICT bagi pegawai dan kakitangan.
 • Menyelaras soal jawab agama melalui emel jabatan.
 • Menyelaras rakaman semua perkara berkaitan aktiviti rasmi anjuran jabatan dalam bentuk video dan dimuatkan di dalam laman sesawang jabatan.
 • Mengurus bahan-bahan untuk penerbitan dan percetakan seperti Kitab Matla' al-Badrain, buletin jabatan, risalah, majalah dan jurnal termasuk isu-isu semasa yang diputuskan di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor.